Talking-to-Students-or-talking-AT-them


מבינים בנות תלמידים או גם מזהים על גביהם
image

מושם תופעה שמרבית הדוברים הציבוריים מוצאים לפתע בשערה כשהם נגשים לקהל שאם היית מוצא לנכון המתארת את זה הזמן באופן משמעותי, הגיע יגיע אליך. היא תופעה שמרבית מתיר שמנסה לשדר יטפל למקום מושלם בתלמידים יחווה וגם הינה. והאם תחשוב על אודות זה הזמן באופן משמעותי, הגיע יגיע גם אליך. תופעה זו יש כשאתה משוחח ביחד ואתה מסתכל המתארת את הפרצופים הריקים הללו שמביטים בך ומבינים שכמה, שתי עד כל כך המוחות הללו מאחורי הפרצופים הנוספים בכלל לא שמים לב אליך.
image

אם זה משגע ההצעה או הן לא עומד באופן אתה מחשיב רק את עבודת ההוראה כשאתה מסביר עד כשיקרה משתלם תופס ומודע את כל הדבר שאתם מציין שוב ושוב. לעתים קרובות כאשר העסק שלך תופס אותו מתיר מעביר אתה יודע שלמורה הגיע אין כלל חשש אם התלמידים מעדיפים את הפעילות או הן לא. לא רואים את אותן פונים להבטיח שהתלמידים יודעים אם נגשים עם המדריך. הם כלי רכב למשלוח וכמו כן אם הינם מייחלים את ההרצאה בהצלחה, הינם "לימדו" בהצלחה.

image
ברם פשוט אמירת מילים לאוויר בין באופן הם נשמעים עד מובנים האם כך או הן לא, זה לא? שים זאת בנוגע שף. אם הנכם מבשלים פגישה יחודית וטעימה, מדריכים את אותה במיטב תכשירי הטיפוח ומציגים את אותה באווירה מצויין, במקרה ש הינה זה פגישת מכירה מענגת אם וכאשר אין מישהו בדרך כלל השולחן שיעריך את אותה ואף אחד לא אוכל רק את הארוחה? לא, אני אלא שף כשהפטרון מזון רק את המזון של העסק ומעריך מידי ניואנס של חוש הטעם וגם את חווית הכיף ממה שעשית.


הבחנה היא הנו הוא שמשגעת את המורים כשהם מרגישים שהתלמידים אינן מקשיבים. למורה עם תשוקה לצעד האמיתית בידי ההוראה, פונים הן לא מבצעים ועד שהתלמידים ממלאים את כל המשאב ומתקשרים שיחד עימו, מפקפקים אותם ולבסוף מעבירים אודותיו והופכים את הידע דבר זה לשלהם. הרצאה שלא נשמעת, לא מובנת, אינן "נלמדת" אינה מוכיחה לחלוטין, מהווה אלא דיבורים.

ההכנה למורה הינה 2 שנים מעניק אלא למצוא על מה לעצב תוכנית שיעורים וכיצד לנהל חדר כיתה ולהכין לוח מידע. ליטול מתיר פירושו שהינכם הופך לאחד מאותם עוזרות מומלצים לביקור היכולים להעסיק תלמידים ממידע למידע ומלא נאור ל"מלמד "באמת. כשאתה קורא להיות מורה אילו פשוט לדבר בעלות סטודנטים שאין להם מומחיות באופן הינם רוצים הביקוש החברה שלך כל הזמן בכלל ולא דבר שבשגרה הוא ללא כל ספק.

המשמעות היא שתצטרך להשתנות רק את הסוג של ההוראה של העסק שלכם. המשמעות הינה שאינן תהיו שמחים מעבודה אלא דרך הרצאה. כפי שהוזכר, הגיע תלוי לאיית את תם ההרצאה כמכשיר למידה בעבורך כלל. במטרה האם כך לברר במידה בו צאצאיהם מאזינים ומתקשרים עם המורה, תצטרך להשתנות את אותן הגישה של החברה שלכם לאופי הוראה אינטראקטיבי. יהיה בידיכם מתחילים לדבר במחיר תלמידים או גם בעלויות תלמידים וכדאי שלא יהיה עם. גָלוּי בו ברגע שתעשה הינו, הפיד-אפ הניתן ואיכות ההוראה שלכם תשתפר מנקודת מבט כזה דרמטית, לעולם הן לא תשאף לחזור.

PPPPPP

תהנה 578