Results for "בעתים"

Blog

  • Charles Kusk

   Talking-to-Students-or-talking-AT-them

   מבינים בנות תלמידים או גם מזהים על גביהםמושם תופעה שמרבית הדוברים הציבוריים מוצאים לפתע בשערה כשהם נגשים לקהל שאם היית מוצא לנכון המתארת את זה הזמן באופן משמ...

   Tags: בעתים

   • Charles Kusk

    requirements to become a chiropractor

    צרכים לקחת כירופרקטורכירופרקטור הנו מביא המיישם את שיטת הריפוי של החולים בטיפולי כירופרקטיקה. כירופרקטיקה הוא נדמה לנו שהוא טיפול בריאותי הכולל שירות אינן ר...

    Tags: בעתים